Välkommen till Matlaget

Matlaget, Foodteam AB - Sedan september 1995

Vi arbetar kostnadseffektivt och använder så få transporter som möjligt ut mot vår kund.
Genom vårt affärsupplägg strävar vi efter att nå ut på marknaden så snabbt som möjligt. Vår
tajta organisation tillåter oss att vara flexibla och anpassningsbara, något som genom åren
gett oss framgång. Vår kund i fokus.


Matlaget - Foodteam AB

kontakt@matlaget.nu